VENTIL TBL DUBBEL 16mm d 2x30

SKU: 1-550-056
From PDM

VENTIL TBL DUBBEL 16mm d 2x30

SKU: 1-550-056
Super singel ventil
Produktdetaljer
Fälghål16
Längd (mm)30 x 2
Typ av ventil16 mm Lastbilsventil
From PDM
SUPS-VENTIL 163MM
338 kr
From PDM
LV-VENTIL TURGO 7 111 MM
137 kr
From PDM
LV-VENTIL Alcoa 70mm 60Grader
132 kr
From PDM
LV-VENTIL Alcoa 70mm 45Grader
132 kr
From PDM
LV-VENTIL Alcoa 83mm RAK
316 kr
From PDM
LV-VENTIL Alcoa 60mm RAK
94 kr
Nyligen visade